Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

22.02.2024

Κόστος Υποψηφιοτήτων

Από 1 – 2 υποψηφιότητες: 385€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
Από 3 – 5 υποψηφιότητες: 297€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
Από 6 – 9 υποψηφιότητες: 269€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
Από 10 – 20 υποψηφιότητες: 253€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα
Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 231€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ